VR360 Japan 2019 VR360 Voorbeelden Video vooerbeelden Print voorbeelden Fotogallerie Home Over Fotografie Video Productie Grootformaat Print VR360 foto en film Digitale Beeldbewerking
Zowel U als ik willen niet voor onhandige verrassingen komen te staan.  Daarom bespreek ik graag van tevoren met u welke wensen u heeft. Nog meer dan bij fotografie is de keuze tussen verschillende variabelen van belang die gevolgen hebben voor het eindresultaat als geheel. Denk hierbij aan:
AV
In basis … Wie of wat is het onderwerp van het beeld (denk aan het doorspreken van inhoudelijke informatie over het onderwerp) Hoe zal het materiaal gebruikt gaan worden (bijvoorbeeld internet of projectie/tv) Welk verhaal wordt er verteld en in welke volgorde Kan er worden volstaan met het filmen van een enkele gebeurtenis, dat wil zeggen ‘we volgen de bal’ Wat is de beoogde levertijd Zijn de (licht)omstandigheden vooraf bekend Is het bestaande licht voldoende, of is aanvullend kunstlicht nodig Is er vrije toegang tot de locatie of is begeleiding nodig Zijn alle mensen en middelen stand-by Hoe strak kan er gepland worden Een zekere hoeveelheid montage / editing is altijd nodig Zijn reiskosten aan de orde
Uitgebreid … Draaien we in NL of in het buitenland Is een draaiboek noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege meerdere shots op meerdere locaties Is zelfs een compleet uitgewerkt script noodzakelijk, waarin vooraf de inhoud helemaal wordt uitgewerkt Is een extra geluidsman/vrouw nodig, bijvoorbeeld indien synchroon opgenomen geluid van groot belang is Is een voice-over of ondertiteling gewenst, in het Nederlands en/of in een andere taal Dienen teksten in beeld vertaald of verklaard te worden Wordt in de montage muziek gebruikt (muziekrechten en/of speciaal gecomponeerde muziek)  Is het gebruik van meerdere vaste camera’s tegelijk noodzakelijk, of zelfs een echte ‘second unit’
Afwerking Bijzondere wensen Is een uitvoerbestand anders dan lage-resolutie (internet) of HD / 4K (projectie/tv), bijvoorbeeld op DVD / Blu-Ray Is digitale beeldbewerking of manipulatie nodig Zijn er andere (bijzondere) wensen
video productie
Zowel U als ik willen niet voor onhandige verrassingen komen te staan.  Daarom bespreek ik graag van tevoren met u welke wensen u heeft. Nog meer dan bij fotografie is de keuze tussen verschillende variabelen van belang die gevolgen hebben voor het eindresultaat als geheel. Denk hierbij aan:
In basis … Wie of wat is het onderwerp van het beeld (denk aan het doorspreken van inhoudelijke informatie over het onderwerp) Hoe zal het materiaal gebruikt gaan worden (bijvoorbeeld internet of projectie/tv) Welk verhaal wordt er verteld en in welke volgorde Kan er worden volstaan met het filmen van een enkele gebeurtenis, dat wil zeggen ‘we volgen de bal’ Wat is de beoogde levertijd Zijn de (licht)omstandigheden vooraf bekend Is het bestaande licht voldoende, of is aanvullend kunstlicht nodig Is er vrije toegang tot de locatie of is begeleiding nodig Zijn alle mensen en middelen stand-by Hoe strak kan er gepland worden Een zekere hoeveelheid montage / editing is altijd nodig Zijn reiskosten aan de orde
Uitgebreid … Draaien we in NL of in het buitenland Is een draaiboek noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege meerdere shots op meerdere locaties Is zelfs een compleet uitgewerkt script noodzakelijk, waarin vooraf de inhoud helemaal wordt uitgewerkt Is een extra geluidsman/vrouw nodig, bijvoorbeeld indien synchroon opgenomen geluid van groot belang is Is een voice-over of ondertiteling gewenst, in het Nederlands en/of in een andere taal Dienen teksten in beeld vertaald of verklaard te wor- den Wordt in de montage muziek gebruikt (muziekrech- ten en/of speciaal gecomponeerde muziek)  Is het gebruik van meerdere vaste camera’s tegelijk noodzakelijk, of zelfs een echte ‘second unit’
Afwerking Bijzondere wensen Is een uitvoerbestand anders dan lage-resolutie (internet) of HD / 4K (projectie/tv), bijvoorbeeld op DVD / Blu-Ray Is digitale beeldbewerking of manipulatie nodig Zijn er andere (bijzondere) wensen
video productie